Zespół Szkół Techniczno - Zawodowych im. Macieja Rataja  to szkoła z wieloletnimi tradycjami, ciesząca się dobrą opinią w  środowisku lokalnym. Od ponad pięćdziesięciu lat kształcimy średnią kadrę techniczną w atrakcyjnych zawodach. Dążymy do tego, aby młodzież pochodząca z różnych środowisk i miejscowości miała równe szanse na zdobycie kwalifikacji pozwalających na aktywne znalezienie się na polskim i europejskim rynku pracy lub na dalszą naukę.  Stwarzamy warunki do przyjaznej i twórczej atmosfery sprzyjającej efektywnej współpracy uczniów, nauczycieli i rodziców.    

     O atrakcyjności naszej placówki świadczy fakt, że jesteśmy najliczniejszą szkołą w Powiecie Tomaszowskim.