Dyrektor Zespołu Szkół Techniczno - Zawodowych - mgr Ireneusz Romaszko

Wicedyrektor do spraw dydaktycznych - mgr Grażyna Senetra

Wicedyrektor do spraw wychowawczych i dydaktyki zawodowej - mgr Monika Bednarz